PRVORADOU MYŠLIENKOU SPOLOČNOSTI JE PREPOJENIE VAŠICH CIEĽOV A IT

My v spoločnosti Dactos vieme, že ak má vaša spoločnosť rásť, musia mať IT a biznis spoločné základy a zároveň vieme, že svoje úsilie chcete predovšetkým vynakladať do Vašich strategických priorít a zameriavať sa predovšetkým na Vaše strategické ciele.

PREPOJENIE S IT VIEME DOSIAHNUŤ PROSTREDNÍCTVOM PLNOHODNOTNEJ PONUKY SLUŽIEB

  • Vývoj softvéru
  • Konzultačné a integračné služby (prepojenie rôznych systémov a riešení, ...)
  • Spracovanie, normalizácia a analýza dát - Business intelligence (výpočet ekonomických a marketingových ukazateľov, ...)